+421 908 / 548 835
+421 908 / 138 438

Apartmánový dom môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási. Za týmto účelom pri príchode predloží svoj platný doklad totožnosti a uhradí cenu v súlade s platným cenníkom. Účet sa hradí v hotovosti. V deň príchodu sa môžete ubytovať od 14.00 hod. V deň odchodu prosíme o opustenie izieb do 9.30 hod.
Akékoľvek zistené závady treba nahlásiť majiteľovi v deň príchodu..
Prosíme o dodržiavanie nočného kľudu, ktorý je od 22.00 do 06.00 hod.
Hosť nesmie bez súhlasu majiteľa domu prevádzať zmeny na zariadení, robiť zásahy do elektrickej či inej inštalácie, nastavovať kúrenie, či ohrev teplej vody.
Na izbách nie je hosťom dovolené používať vlastné elektrické a plynové – prenosné spotrebiče. Toto nariadenie sa netýka elektrických spotrebičov, slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiaci strojček, masážny strojček, sušič vlasov apod.)
Hosť nesmie bez súhlasu majiteľa vodiť do apartmánového domu cudzie osoby.
Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené ponechať deti do 12 rokov bez dozoru dospelých v izbe a v ostatných priestoroch domu, vrátane bazéna. Pri vzniku úrazu alebo iných nepredvídaných okolností zodpovedá za dieťa osoba, s ktorou je dieťa prihlásené na pobyt.
Pri odchode z apartmánového domu je potrebné uzavrieť vodovodné uzávery, vypnúť elektrické spotrebiče a zhasnúť svetlá v miestnostiach, pozatvárať kuchynské a chodbové okná a zamknúť dvere.
Posteľná bielizeň slúži na celotýždenný pobyt , v prípade dlhšieho pobytu /8 a viac dní/ bude bezplatne vymenené.
Ubytovanie domácich zvierat nie je povolené.
Upratovanie a dezinfekcia sa robí raz týždenne, alebo po ukončení pobytu ak trvá menej ako týždeň.
V deň odchodu prosíme dať kuchyňu do pôvodného stavu (umyť a uložiť riad).
V prípade akéhokoľvek poškodenia nábytku a priestorov apartmánového domu,
bude účtovaný poplatok v plnej výške vzniknutej škody. Za stratu kľúča účtujeme 15 Eur.
Hosť je povinný dodržiavať ustanovenie tohto ubytovacieho poriadku od
momentu, kedy si prenajal izbu (apartmánový dom).